Az erődítmény segít a férgektől

Jó csapda a férgek szövegéhez, Erődítmény féreg orvoslás, Heimer György: Német jelentés a cservenkai vérengzésről

Tankcsapda jónnek a férgek album

Bővített hosszú lére eresztett tartalomleírás Hamvas Béla azon tételének a beváltását várom el mind önmagamtól, mind az író társaimtól, már az ben megjelent vereses kötetemben is, ti. Talán érthető, hogy ezután lemondtam fórum vélemények a papillómák kezelésére, hogy ennek, a nem esztétikai céllal írt, nem drámai, nem politikai és nem gazdasági megváltásról szóló regénynek a kiadását, vírusbiológia 5 megrontott állami kulturális pályázat segítségével, akár politikailag rejtetten elkötelezett erdélyi mecénások révén, megkíséreljem.

És nem csak azért, mert ha bárki is beleolvas a regénybe, azonnal rájöhet, hogy az általam ábrázolt éber személyek, a bolondok — akik világszerte egyre többen lesznek — a létformájukkal érvénytelenítik mindazt, amit az állami és a magántőkét kézben tartó politikusok és az oligarcha — technokraták, valamint a velük szemben lázadó, azokkal háborúzó ellenséges személyek anarchisták, terroristák tesznek.

Hanem azért is, mert biztos vagyok abban, hogy még minimum tíz évig semmi esélyem sincs arra, hogy Erdélyben állami, vagy alapítványi segítséggel könyveket megjelentető kiadóknál nekem valaki is zöld utat adjon. Az Erdélyi irodalmi életet irányító írók és szerkesztők különböző kuratóriumi tagok ugyanis, akik a kéziratba időközben beleolvastak, jól tudják, hogy amennyiben a Bolond mennyországa c. Mind a fikció vagy az un. Az erdélyi sorstörténetre, a mikor drámai, mikor tragikus és tragikomikus eseményekre, sorsfordulatokra és jellegzetes erdélyi párbeszédekre alapozott, egészen pontosan: abba csomagolt, abból kibontott és magától is tovább bomló jó csapda a férgek szövegéhez, a jellemek, az azokat mozgató mögöttes indokok, valamint a spontán és az átgondolt viselkedések — tettek, nem lévén mások, mint a metafizikai realitásnak, a folyamatos változásban levő ősidea-kombinációknak a pszichikai és fizikai következményei.

Rágcsálóírtás mesterfokon!

A Bolond mennyországa tehát, arról a természeti fizikai és pszichikai világ előtti fölötti: metafizikai alaprealitásnak jó csapda a férgek szövegéhez hétköznapi gyakorlati megnyilvánulásáról és a könnyen felismerhető — megismerhető erőiről és törvényeiről tudósít az irodalom sajátos kifejezési formáival, amelyről nem vesz tudomást, sem az un.

A Bolond mennyországa az éberségről szól.

Erődítmény féreg orvoslás, Heimer György: Német jelentés a cservenkai vérengzésről

Arról az éberségről, amiről Jézus állandóan tanított, mikor a deréköv-kötéssel, mikor az olajmécsessel balga szüzekkel példálózva, elég furcsa dolog. Arról szól, hogy minél több és pontosabb információd van a szellem világ törvényeiről, valamint az egyetemes létezés teremtés funkciójáról, céljáról alaplogikájáról: a megváltásrólannál inkább vigyáznod kell, hogy minél kevesebb korrupcióba zavart, hamis helyzetbe — állapotba kerülj, mivel a hamis kiegyenlítődés hamis boldogság az alaplogika szempontjából még rosszabb, mint a találomra folyatott élet, a kiegyenlítetlenség.

jó csapda a férgek szövegéhez

Ám ugyanakkor azt még nehezebb lenyelni és héjszerű szemölcsök, hogy elhárítván a korrupciós játékokat az életnek a fájdalom, erőfeszítés, kockázat, veszteség, stb. Ez viszont önkéntelenül kiváltja a mentális agressziódat akárcsak finom neheztelés, vagy szomorúság formájában is.

Két csapda is fenyeget, mindkettőbe könnyű beleesni. Egyik a túlértékelés, másik az alábecsülés csapdája; előbbit az egész maya—azték kultúra szokásos istenítése teszi érthetővé, míg az utóbbit a későbbi népi kuruzslás alacsony színvonala. Az előző fejezet arra szolgált, hogy erődítmény féreg orvoslás a talajt: ne várjunk csodát, de túlságosan kevéssel se érjük be, hiszen az évszázados-évezredes erődítmény féreg orvoslás, amely technikátlanságában technikai bravúrokra volt képes, aligha lehetett meg egészségügyi civilizáció nélkül. Valóban, ha orvosi tudomány nem is, de gyógyító kultusz nagyon is volt Mexikóban. Pontos felmérésben nemigen reménykedhetünk, hiszen a toltékok elpusztították a teotihuacani kultúrát, az aztékok elpusztították a tolték és maya kultúrát, a spanyolok elpusztították a maya, azték, inka kultúrát — mi marad hát?

Nos az éberségnek talán ez a része sokkal nehezebben jó csapda a férgek szövegéhez és sokkal fontosabb a korrupció elkerülésénél: Hamvas Béla úgy hívja, hogy a reszentiment ellenérzés nélküli áldozathozási képesség. Itt jelentkezik a három féle keresztény magatartás: 1. A bolond alapállású keresztény, aki igyekszik normális lenni és így végezni a dolgát, ott maradva a világban.

jó csapda a férgek szövegéhez

És amennyire képes rá, nem vesz részt a létrontásban és ezért a világi sikerekről lemarad, de ugyanakkor igyekszik elkerülni azt is, hogy a képzeletét, gondolatait, érzéseit és cselekedeteit a világiassággal szembeni ellenérzés, gyűlölet és harag működtesse. A bolondnak a titka, hogy nem szédíti magát sem hazugsággal, sem fanatikus vallásos fantazmagóriákkal, külső boldogsági lehetőségek és külső ellenségek képzeteivel.

Habár a korrupt ügyeskedő világi tudás az övénél látszólag józanabb, sőt: azzal szemben ő teljesen hülye, élhetetlen félkegyelmű, igazából ő a legjózanabb.

A „hatalom akarása” – a csapda

Szóval az a bolond aki nevetni tud azon, hogy az ébersége alkalmazásával lemarad a jó dolgokról, mivel a bolondságnak látszó igazságot nem csak alkalmazza, hanem ki is mondja és ezért lemarad a jó üzletekről, de közben igyekszik vigyázni arra, hogy senkire és semmire — még a világra, vagy a sorsra sem!

A cselekmény nagy része Erdély sajátos kis- és nagy városaiban és szintén sajátos jellegű kis és nagy lelkeiben játszódik. A klasszikus értelemben vett cselekmény szerint a regény egyfajta művész életrajzként indul, amit néha a cselekménnyel majdhogynem egybefonódó narráció, máskor viszont a cselekménytől félig, vagy teljesen különváltan, a történteket mintegy kívülről megítélő és kommentáló, metafizikai értelmezés ellenpontoz. A regény főhősének, az édesanyja által mindjárt az első iskolakezdő napjától román tannyelvű osztályba íratott, zavart személyi tudatú Balog Ádámnak, a román iskolai évek, a román hadseregben szerzett közösségi tapasztalatok és később a Ceausescu diktatúra elnyomó hatalmi apparátussal való találkozásai szolgáltatják az eredeti és sajátos élményeket.

Ezek kontrasztos papillómák élmények, valamint a magánélete sorozatos kudarcai és végül az öngyilkossági kísérletig fajuló szerelmi tragédiája juttatják Ádámot olyan helyzetbe, hogy kénytelen majdnem teljesen elfogadni a minden társadalmi és gondolkozási konvenciót felrúgó Géza barátja minden humanista etikát és racionális gondolkozást elutasító szempontjait.

Ebben a halál utáni perspektívában, a regény közepétől, még a papillomavirus tünet elszenvedett "hazafias kihallgatások" is metafizikai távlatokat szellemi "értelmeket" kapnak.

De nem csak Balog Ádámnak a fiatalkori "munkás évei", jó csapda a férgek szövegéhez szerelmi-szexuális krízisei, a diploma-szerző egyetemi kínlódásai és hatósági labirintus-járásai, valamint a magánéleti — családi szférában és a társadalomban átélt csődjei-konfliktusai szolgáltatnak jó csapda a férgek szövegéhez a furcsa barátjával a főhős ellentétévela luciferi luciditás szellemét képviselő Gézával folytatott dialógusokhoz.

jó csapda a férgek szövegéhez

A harmadik rész a diktatúra utáni években történik — értelmeződik. Itt a regény a demokráciával kísérletezgető román és "székely — magyar" társadalmi-szellemi korrupció értelmezéséhez valamint a diktatúra nyomasztó légkörének elmúlta után is többszörösen kudarcba fulladt magánélete értelmessé tételéhez már bizonyos az élettapasztalatok hatására egyre inkább csiszolódó, körvonalozódó és személyes igazsággá váló metafizikai szempontokat is használó, érett Balog Ádámot kíséri további, "szabaddá vált" életútján.

És nem hiányoznak a főhős újabb szerelmeivel-élettársaival való konfliktusai és Géza barátjával való, "a dialektika csapdáival leszámoló" dialógusai, amelyeket egy adott ponton a regény valós szellemi fordulópontján felváltanak a narrátori szerepkört elfoglaló Balog Ádám belső tudattalan világát, kicsinyességét, zavarát, félelmeit és korrupcióját leleplező, azokat az időközben megszerzett metafizikai tudatossággal átvilágított lelkiismereti monológjai — spirituális felfedezései.

Az utolsó három fejezet Magyarországon történik-kommentálódik.

  1. A puszta akarat vinné a történelmet, építene rendszereket?
  2. Kozma Szilárd: A táltos bolond - Irodalmi Jelen
  3. Account Options My Little Pony solitaire Nyerőgép használt eladó eleve úgy megyek el valahova, melyben az ütemképlet egyezne.

Ide Balog Ádám a Gézának korábban kifejtett korábbi helyben-maradási dogmáit feladva, a furcsa foglalkozása és még furcsább sorsa által kényszerítve, mégiscsak átköltözik családostól, jobb és több megszólalási lehetőséget keresve a szorgalmas munkával és személyi tapasztalataival megszerzett metafizikai tudásának és előadói képességeinek a hasznosításához. Itt találkozik végül az élete legnagyobb beavatási élményével: második gyermekének, a három hónapos Eduának a rá villámcsapásként lesújtó, látszólag abszurd halálával.

Ebben a regényben tehát, élvezetes olvasmányélményeket nyújtó fejezetekbe csomagoltan, tovább gondolhatóan és nem utolsó sorban a valóságban is tovább élhetően, regény formában írtam le jó csapda a férgek szövegéhez a szellemi tudást, aminek a java részét a Neptun kiadónál ban megjelent oldalas metafizikai — asztrológiai tanulmánykötetben, majd a Status kiadónál megjelent oldalas tanulmánykötetben sikerült közreadni.

Azt is mondhatnám, hogy a regény az asztrológusi tapasztalataimnak, illetve metafizikai tanulmányaimnak és felfedezéseimnek az illusztrációja, holott a valóság az, hogy a megismerésére és leírására tett két fajta kísérlet egymást serkentette és építette tizenkét éven keresztül. A regény huszonkét, vagyis háromszor hét huszonegyplusz egy huszonkettő fejezetre tagolódik a Tarot beavatási rendszerének megfelelően.

jó csapda a férgek szövegéhez

Noha nem követi sem tartalomban, sem fejezetcímek szerint a Tarot ikonjainak elnevezését és jelentését, a Balog Ádám sorsát jelölő sors-mozzanatok, vagyis a jellegzetes események és a narrátori értelmezések, finoman követik és értelmezik az egyetemes emberiségnek, az általam felfedezett — az Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében című könyvemben kifejtett —, az ősanyáktól öröklődő spirituális memórián és a huszonkettes aritmológiákon alapuló mítoszát. Ennek a, bizonyára sok, családalapítás és több!

Bármiféle segítői lehetőségét, anyagi, vagy más a mű megjelenését gyakorlatilag és tehetősen előmozdítani képes személyekkel való kapcsolat-létrehozói szándékát szíveskedjen minél hamarabb közölni, annak érdekében, hogy a gyakorlati pénzügyi eljárási mód felől értesíthessem önt. A regénynek van egy un, harcművészeti érdekessége is. A XXI fejezetben A világ világosságaaz ötödik bolygó: a Mars regényes értelmezésénél részletesen kitérek a Karatéra, mint az egyik legelőkelőbb és legjobb eredményeket hozó beavatási rendszerre.

Main navigation

Illetve arra, hogy minden misztikus elmélet és fantáziálás ellenére, igazából csak azok a személyek képesek az önzetlen szeretet átélésére és kiáramoltatására, akik olyan kultikus harci beavatásban részesültek, amit főképpen a Karate képes igazából megadni. Természetesen a főhős is, Balog Ádám, akihez némiképpen hasonulok, Karatézik.

A tényleges nagymesterek környezetében az ember jobban és személyi öntudata maximális tiszteletben tartása szempontjából sokkal inkább biztonságban érezheti magát és inkább érezheti a szeretet, mint a szeretetről folyton prédikáló, de azt igazából megvalósítani képtelen, fanatikusan vallásos személyek társaságában. Ezek ugyanis, szélsőséges helyzetekben harci szituációkban elveszítik a fejüket és nem csak, hogy megaláznak másokat, de rejtetten még gyűlölködnek is.