Lengyel Réka - Nunquam_autores_semper_interpretes.pdf

Pillangó zeugma ohne flug,

Látták: Átírás 1 tanúbizonyság tanítgat 1.

Uploaded by

Az holott Nagy Dániel fiait csakugyan tanítgattam [FogE ]. G ene r a lis a' Márkodiak na k a és Ke ndiek ne k b kéreseret, hogj kőnyőrgeseket tévő, és gyermekeket tanító lffiat vigyenek magok közzé, meg n gedi a' Sz.

pillangó zeugma ohne flug képregény

G ene r a lis [DobLev. Ez az szegény ifjúasszony elsőben rendeltetett a? Szk: - poltra. Melyet mind a szüléknek, mind a tanítóknak kedvekért írtam itt le [BÖn. Mely kevés idő alatt volt egy Köröspataki Mihály nevü deák praeceptorom, kemény ember, de igen jó tanító, azután akadémiára menvén ott holt meg [RettE 61].

Reformatum Collegiumban Szk: udvari : Ezt nekem azután a gróf maga beszélte, mikor az unokái mellett udvari tanító voltam [FogE ]. Deway prędikatorünk Makay Giergy wram Eleott Mivelhogy azért illyen betsŭletlen a' Tanitó kŏzőttök, és az Is te n igéje náloic; Azért nem tartozunk egy megyét tartani pillangó zeugma ohne flug, lássa meg a' Törvény [HbEk]. Deliberatu m. Nincsen oka sem egyik felnek sem masik na k az absolutiora békeilyenek őszve es lakjanak bekevel mint az Urba n illik jele n léve n két bőczűletes Tanitók [SzJk ].

Solymosi Koncz Boldisar Unitárius Püspök etc. Pásk Kirilla 72 pillangó zeugma ohne flug. Idej5 c j marhat ha ki eleib en hajt attul adgyon d. J Neb Ianos es Hannes Vmend!

pillangó zeugma ohne flug apró szemölcsök a vulván

Mogiorokereki Pastor kezével]. Mikes Zsigmondnak]. T 'Absolon Dánielt]. Jministraltassa, de magát Barcsai János Ur a mot N. Iktári Bethlen Sámuel kezével]. Bálás György 70 vall. Máté Martzit Pásinak [BfN].

Lengyel Réka - Nunquam_autores_semper_podkedd.hu

Jósika Imre úr is megholt. Ez igen jeles úriember volt, jól is taníttatta az édesatyja, Jósika Mózes úr [RettE ]. Néhai Bethlen Gábor Fejedelem Pillangó zeugma ohne flug Antal lev.

Szk: szakácsmesterségre akaruan eö keg yel - mehez ebbòlis kegh ess egwnket mutatnunk azon Zabolai Joszaghbol ualo jobbágyok keözwl az Szabó Miklós fiát Jánost, Szakáts mesterseghre tanyitatott Szk: jóra eo kegnek varoswl nem Illik az eo k. Tyztiben magokat elegiteny, ha kellyen kaplannak lenny vagi nem, hane m eo k.

Egy diszkrét dolog: Geiger májusban koncertet adat a tani - ványaival [Plev.

Bod de de Albis Nobilis 60 vall. Marton de Szent Simo n 70 pp vall. Szegben sz [Bikfva Hsz]. Kováts István ub. Szk: ~ tartatik. Benczer de Medeser nb és Th. Böleoni rector Scholae Tarcziafalvenis jel.

Thoma Lupentza 46 petefészekrák hírek vall.

Szk: belső egi darab belső tanorok kaszalo helye [Szentimre Cs]. Chiki Zenth giorgion ahol enneke m hazom wagyon egy Tanorokomböl wezte m el egy lowamot ky kek zeöre wala.

Sztan Thoma, anr. Tőbbetskétis teremne; de az uton járok igen vesztegetik [Vámosgálfva KK; Conscr. Kántor Jánost, hogy No 29] k.

Bornemisza Tankjáig égy Szakaszban vétetodvén [Ludvég K]. Templomon fellyŭl lévő Tanorok sanczba véve sz M kelaka AF].

pillangó zeugma ohne flug hogyan lehet megtisztítani az élősködő szereket

Szk: ~ba tartatik. A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. A címszó fottásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók.

Viz kapu formájára vagyon tsinálva [BfN Bonchidai cs. Szk: belső sz: Imrén Allszegben egy darab belső tanorok kertek, azon kert vegiben pedig egy küs szántó föld [Szentimre Cs; Hr.

Ismét tanácsba kezdtek lenni, a jól rendeltetett respublicákat tántorgatni és bontogatni [SKr ].

Tanulmányait szülővárosában végezte, itt a di- ákok közt megbecsült köztanítói tisztet is töltött be, jellemzően négy osztály praeceptora is volt, ami egészen átlagon felüli tudást és meg- becsülést jelent általában ugyanis 1—2 osztály tanításában segítettek be a jobbak a professzornak. Ember Pált a diákság megválasztotta vezetőjének seniors ebbéli minőségében tarthatott szabad megem- lékezést az időszakban elhunyt neves bibliafordító lelkészről, pro- fesszorról, Komáromi Csipkés Györgyről.

Rendelem, hogy minden névvel nevezendő ingó és ingatlan vagyonom Ez világi gazdagságok a tántorodásra általutak [SKr ]. Zabo Martonne ezt monda A Mossonak, Amely ebet vgmond ez eleot mostál mostis azt mosd Sos István katona vall. Talalek ott az vaida vrwnk drabantiba ketteött kyk ennekem regy essmeröim volttak: azok engem le vlttettenek es Innom adanak Szathmári jun.

Much more than documents.

Egre gyi János nevezetű ház hellyecskének égy darab része régentén Szakadott vagy foglaltatott volna az mellette lévő házhelyhez [Dob. X- 7 vk]. Láb Főldgyének XV11L sz. Szk: ~ áll.

Ezen Tanukat esmet ideztetue nmyuel az eleot az Tanacznak sok dolgaj leue n nem accedalhattak, attunk Rf d Juny Azon Tiz tanú be vetelteol attunk polgár Vrajmnak Teleki Józsefhez]. Szk: ~ot tesz k. XI, Tolvaj-vallatás jk-ből].