BRUCE • A cecelégy nyomában | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár

Parazita kötéllel, hogyan lehet megszökni. Module:R:ErtSz/data

  • Hpv szemölcsök terhes állapotban
  • Minden, amit a papagájokról és tartásukról tudnod kell
  • Férgek elleni gyógyszerek felnőtteknél és gyermekeknél

Tisztességtudóan köszönt és elsomfordált. Hiába gondolta parazita kötéllel szépen az ő tervét, hiába rimánkodott, hiába rángatta a rendelkezésére álló köteleket és hiába zúdította magára fórum condilom haragvó Jupiter mennyköveit: nem sikerült a terve, nem indulhatott Délafrikába, bacillusvadászatra.

A leírt jelenet a múlt század kilencvenes éveinek elején játszódott hogyan lehet megszökni Theobald Smith Amerikában nemrégiben tette meg hogyan lehet megszökni lépéseit a bacillusvadászat, mezsgyéjén, amikor kimutatta, hogyan lehet megszökni hurcolja tovább egy kullancsfajta az egyik szarvasmarháról a másikra a Texasláz néven ismeretes pusztító betegséget.

Ez a David Bruce, aki lelke mélyén éppen olyan kalandor volt, aminő professzori léleknek mutatkozott az említett Smith, fejébe vette, hogy a Smith-vágta ösvényen fog tovább haladni… Hiszen Afrika bizonyára nyüzsgésig telve van rejtélyes vírusok tömegével, amelyek dögletessé és veszedelmessé teszik ezt a földrészt; az olajzöld mimózabozótokban és a dzsungelek mélyén száz meg száz fajtája nyüzsög és zümmög a legyeknek, a kullancsoknak és szúnyogoknak… Milyen érdekes és kiaknázatlan területe lehet Afrika a fölfedezéseknek, a görnyesztő mikroszkópizálásoknak és izgató bogarászásoknak!

Module:R:ErtSz/data

Bruce természetéhez tartozott, hogy csakis olyan ügyek iránt volt érzéke, amelyektől előbb szülei, majd később fellebbvalói egyenesen eltiltották. Alig hagyta el az edinburghi orvosi egyetemet, azonnal belépett az angol katonaorvosi karba. Nem azért, mintha különös hajlandósága lett volna a katonaorvosi pályára, vagy hogy emberéleteket mentsen meg, még kevésbé, hogy bacillusvadászatra adja magát: szegény fejét nem lelkesítették ilyen magas célok.

  • A condyloma kezelése mindenáron
  • BRUCE • A cecelégy nyomában | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár
  • Gyermekek oxyurosis kezelése

Egyszerűen azért állott be katonaorvosnak, hogy megnősülhessen. Sem Bruce, parazita kötéllel pedig szívének választottja nem rendelkezett egy garassal sem; hozzátartozói regényes idiótáknak nevezték a szerelmes párocskát, mert hát ugyebár az a helyes, hogy az ilyen fiatal pár szépen várjon addig, amíg a vőlegény tisztességes megélhetést biztosíthat babájának?

Bruce nem hallgatott a nagynénikre, belépett a hadseregbe és havi pengőjének birtokában merészen megnősült. Bizonyos tekintetben nem lehetett minta-katonának tekinteni.

BRUCE • A cecelégy nyomában

Nem tudott engedelmeskedni és ami még fontosabb, nem rendelkezett a tapintat néven ismeretes szép tulajdonsággal. Képzeljék csak, hadnagy korában nyíltan kikelt ezredesének bizonyos ténykedése ellen és azzal fenyegetőzött, hogy leüti a nagyhatalmú férfiút… Aki látja őt ma, amikor már túllépte a hetvenes mezsgyét, hatalmas vállával és hordó-mellkasával, aki hallja, hogyan tud ez a nagyérdemű férfiú parazita kötéllel ma is Hindenburg-bajusza alatt szitkozódni: bízvást elhiszi, hogy igen is szükség esetén, vagy ha arra a sor tényleg reákerült volna, Bruce barátunk neki ment volna ezredesének és mosolyogva tűrte volna aztán, hogy haditörvényszék elé állítsák.

Героиня легенды.

Pályáját Málta szigetén kezdte meg, ahova kinevezték a katonai helyőrség egyik orvosának; frissensült felesége vele ment — ez volt a nászútjuk. Új állomáshelyén arról az oldaláról mutatta be magát azonnal, aminő ritkán mutatkozik katonák között. Energikus és romantikus volt egyidőben. Málta szigetén akkortájt egy rejtélyes betegség uralkodott.

Mennyibe kerül a kiválasztott papagájunk?

Ezt a betegséget Máltaláznak hívták tudományos körökben. A Máltaláz csont- és végtagfájdalmakkal járt és hetekig kínozta az oda vetődött szegény katonákat, akik átkozták azt a napot, amikor magukra vették a britek királynőjének mundérját. Bruce tisztán látta, milyen nevetséges szerepük van azoknak, akik mást nem tehetnek, minthogy simogatják a szegény szenvedők fejét és értéktelen szülés utáni vérszegénység osztanak ki közöttük; fejébe vette, hogy ő, az ismeretlen, friss sütetű tisztecske, meg fogja találni a Máltaláz okozóját!

Kellemetlen ügybe keveredett bele! Akármilyen keveset is tudott laboratóriumokról, a kórháznak egy elhagyott zugában mikroszkópos dolgozót állított fel és ebben a kis laboratóriumban heteket töltött azzal, hogy némi járatosságot szerezzen a bakteriológiai tenyésztő anyagok elkészítésében.

Marhalevesből és agarkocsonyából kotyvasztotta össze az akkor már ismert előírás szerint azt a táptalajt, amellyel megkísérelte a Máltaláz ismeretlen okozójának kitenyésztését. Tudatlan feje végtelenül egyszerűnek látta a reá háruló feladatot; eleinte azonban bizony balsikert balsikerre halmozott. A ragadós agarmasszával végigszennyezte arcát, kezét, ruháját; amikor végre sikerült előállítania a helyes keveréket, az megkocsonyásodott, úgyhogy képtelen volt megszűrni; heteket töltött olyan kísérletezéssel, amelyet egy mai, közepesen képzett laboráns pár óra alatt tökéletesen elintézett volna.

Kétségbeesésében nem egyszer hívta fel Brucené őnagyságát a teniszpályáról és kérte, segítene neki a főzésben. Hiszen a főzés az asszonyok feladata. Azután hatezer pengőt kitevő évi fizetéséből, hogy kísérleteit szélesebb alapokra fektesse, egy csomó majmot szerzett be, kemény 10 pengőt fizetvén darabjáért.

Hogyan lehet megszökni a kínlódó katonák vérét fecskendezte be ezekbe az áldozatokba; amely kísérletnek jelentőségét azonban az igen tisztelt majmok — és ez talán érthető is — nem akarták belátni. Kiszabadították magukat ügyetlen kezéből, megharapták és megkarmolták gazdájukat, szóval nem viselkedtek megértő észlényekként. Ilyen módon nevelt magának asszisztenst feleségéből, és amint azonnal olvasni fogják, ez a parazita kötéllel asszony 30 éven át igazán jobbkeze volt a kutatónak.

Követte kitűnő férjét olyan pestises, szennyes zugokba, aminőket bacillusvadászok valaha is felkerestek, megosztotta szegénységét, álmodozott véle eljövendő dicsőségéről.

Szóval megértő, hű felesége maradt lassan-lassan eredményessé váló egész pályáján… Akármennyire nem voltak is jártasak a bakteriológia alapismereteiben, mégis — szinte nehéz elhinni, — ez a friss sütetű tudóspár aránylag rövid idő alatt felfedezte a Máltaláz tényleges okozóját. Ez a felfedezés nagy méltánylásban részesült fellebbvalói részéről: rögtön áthelyezték őket működésük helyéről. A helyőrség magasállású orvosai ugyanis a következőképpen érveltek magukban: tulajdonképpen mi is ennek a Brucenak feladata és kötelessége?

Vajon azért kapja-e a fizetését, hogy egész napját a laboratóriumnak csúfolt lyukban töltse, vagy pedig azért-e, hogy mint minden jóravaló orvoshoz illik, beteg katonákat kezeljen? Hivatalos jelentésükben idiótának festették le, álmodozó, haszontalan majomszelídítőnek, piszmogónak. És éppen akkor, amikor hogyan lehet megszökni majdnem felfedezte azt az utat, parazita kötéllel a Máltaláz bacillusai a beteg fejős kecske tőgyéből hogyan lehet megszökni az angol bakák vérébe, — Egyiptomba helyezték át.

II Egyiptomból nemsokára hazakerült Angolországba, a netley-i katonai orvosi iskolába, hogy ott bakteriológiai előadásokat tartson a hallgatóknak, mert hiszen már akkor bizonyos nimbuszt adott neki az a híre, hogy egy fontos betegségnek felfedezte a csíráját.

Netleyben a szerencse istenasszonya végre rámosolygott megismerkedett Hely-Hutchinson ő kegyelmességével, Natal és Zuluföld kormányzójával stb.

papillómák intim helyeken vélemények

A két álmodozó összekerült és fantasztikus álmokat és terveket szőtt. Őexcellenciájának fogalma sem volt mikróbákról és valószínűleg soha életében nem hallotta a hírneves Theobald Smith nevét — ami azonban nem akadályozta meg, hogy ne fesse ki élénk színekkel annak az időnek képét, amikor Afrika az angol lobogó árnyékában virágzó földrésszé lesz.

Brucet pedig nem hogyan lehet megszökni egy cseppet sem az angol világuralom terjedése, de tudta, hogy a sötét földrész feltétlenül telve van olyan vírusokkal, amelyeket szúró legyek, vagy szúnyogok oltanak be emberekbe és állatokba.

Arról hogyan lehet megszökni, hogy majd egyszer derék feleségével együtt ismeretlen járványokat fog kutatni, Afrikának ismeretlen helyein. Akkor játszódott le ez a nem egészen épületes jelenet, amellyel szerény históriumát bevezettem.

Navigation menu

Leírtam, miként utasította el a szegény ezredorvosnak könyörgését a nagyhatalmú orvosfőnök. Úgylátszik azonban még az orvosfönökök sem egészen teljhatalmúak, vagy talán lassan-lassan megfeledkeznek azokról a rendelkezésekről, amelyeket a fennhatóságuk alá tartozó emberparányok kívánságai tekintetében valaha kiadtak, vagy talán az is lehet, hogy a nagyhatalmú orvosfőnök háta mögött Bruce ügyesen keverte a kártyákat: a fődolog az, hogy ben az akkor már őrnagyorvos Bruce Dávidot — természetesen kedves felesége őnagyságával együtt — Natalban találjuk, amint ökörfogaton 20 km-es sebességgel a Zulu-földi Umbobó irányában tart.

Duplafalú sátruk árnyékában a hőmérő nem egyszer emelkedett parazita kötéllel 40 hogyan lehet megszökni fölé; a parazita kötéllel milliói kísérték az expedíciót, kínozták a kitűnő emberpárt, megrohanták őket a gyorsvonat sebességével és összevissza csípték őket, mint megannyi kis skorpió. Táboruk körül éjjelenként hiénák üvöltöttek és oroszlánok hallatták baljóslatú morgásukat… Fél éjszakájukat azzal töltötték, hogy kullancsokat szedegettek le fáradt testükről… Mindez nem zavarta boldogságukat.

Azt a megbízást kapták, hogy a Nagana néven ismeretes rettentő parazita kötéllel tanulmányozzák. Ez a hangzatos zulu név olyan betegség megjelölésére szolgált, amely Délafrikának óriási területeit alkalmatlanná tette az emberi letelepedésre.

A naganás vidékeken lehetetlen volt a mezőgazdaság, a vadászat, a tartózkodás. A nagana a legerősebb lovakat is rövidesen elpusztítja; az ilyen beteg lovak borzasakká válnak, szőrük foltosan hull ki, zsírjuk eltűnik. Majd vizenyős duzzanatok lépnek fel testük különböző részein; orrlyukaikból parazita kötéllel váladék csöpög folytonosan; szembogaruk felett tejszerű homály jelenik meg, amely végezetül megvakítja a szerencsétlen párákat; az állatok lesoványodnak s végül nyomorultul elpusztulnak.

Egyetlen egy sem gyógyul ki a naganából.

vírusellenes kezelés papillómák esetén

Ugyanez a szomorú játék játszódott le szarvasmarhákon is. Kövér marhacsordák a vágóhidakra csont és bőr állapotban érkeztek. Röviden: Délafrikának óriási területein sem szarvasmarha, sem ló nem élt meg. A vadászok kétségbeesetten látták, hogy hiába indulnak remekül felszerelt expedíciókra, pompás lovakkal és teherhordó öszvérekkel; amint a veszedelmes országrészbe kerültek, egy szálig elveszítették állataikat.

Sokan nyomorultan ottvesztek a vadonban maguk is. A Bruce-pár végre Umbobóba érkezett. Ez az Umbobó elég magas hegy csúcsán épült, fennsíkon, amelyről kelet felé meg lehetett sejteni a km távolságban levő Indiai-óceánt, továbbá az olívzöld mimózabozótokat, amelyeket pásztásan tarkítottak az élénkzöld árnyalatokban pompázó mezők.

A hegy csúcsán felállították laboratóriumukat; ez a dolgozó nem állott másból, mint egy pár mikroszkópból, néhány száz üveglemezből, késekből, fecskendőkből és pár tucat kémlőcsőből. Minden mai parazita kötéllel orrát fintorgatná, ha hasonló szegényes felszerelésű laboratóriumban kellene dolgoznia. Itt kezdték meg munkájukat, mégpedig olyan beteg lovakkal és szarvasmarhákkal, amelyeket a hegy lábánál elterülő síkságról hozattak fel a hegyekre.

Mielőtt hazavinnénk...

A helyzet ugyanis az volt, hogy az umbobói hegy fennsíkján igenis megmaradt minden háziállat, Naganától mentesen, de ha a farmernek eszébe jutott akármelyik állatját leterelni a hegy lábánál elterülő kövér mezőkre, tizet tehetett egy ellen, hogy állatai elpusztulnak, mielőtt a kövér füvön kigömbölyödnének. Bruce leszappanozta egyik beteg lovának fülét, majd rámetszett éles késsel; kis vércsepp serkedt ki a sebből és Brucené — óvatosan kikerülve a ló rúgását, — vékony üveglemezekre terítette ki a kiserkedő vércseppeket.

Rettenetes volt a forróság. Izzadtságuk elhomályosította mikroszkópjuk lencséit; tarkójuk meggörnyedt, amint órákon keresztül nézegették a mikroszkópos készítményeket. Nem törődtek mindezzel, valamint azzal sem, hogy vörösre nézték a szemüket. Azzal mulattak, hogy becéző neveket találtak parazita kötéllel beteg marháik és lovaik részére, s közben megtanulták a zulu nyelvet is. Parazita kötéllel zavarta őket semmiféle magasabb hatalom vagy orvosfőnök árnyéka: először érezte magát Bruce szabad kutatónak.

Nemsokára megkezdték első döntő lépésüket: mert egyik halálosan beteg lovuk vérében Bruce különös táncát figyelte meg a halványsárga oszlopokba rendeződött vörös vérsejteknek. Óvatosan tovább csúsztatta a készítményt mikroszkópja alatt, amíg a vörös vérsejtek dzsungelében egy tisztásra nem akadt… Ebben a tisztásban hirtelen megtalálta az okát a vörös vérsejtek különös ficánkolásának, mert egy furcsa formájú élőlényt pillantott meg. Ez a mindegyik közönséges mikróbánál jóval nagyobb élőlény letompított végű volt és elől ostorral rendelkezett, mellyel mintha útját vizsgálgatta volna.

Az egész kis bestia nagyjában szivarképű volt, azzal a különbséggel, hogy egész teste mozgékonynak mutatkozott; jobbra-balra hajladozott, néha szinte csomókba kunkorodott parazita kötéllel, s az előbb említett ostor graciózusan futott végig egész testén.

Itt is egy, amott is egy!

Ahogy a legtöbb állat, a papagáj sem való mindenkinek, hiszen vannak, akik nem tudják megszokni a folyamatos lármát, ami csak olykor-olykor csitul inkább csak, ha alszik az állat. Azonban ha téged nem zavar egy kis hangoskodás, akkor rengeteg vidám pillanatot okozhat neked egy ilyen szárnyas, főként ha olyan fajtát viszel haza, melyet még beszédre is tudsz tanítani. Emellett számos más előnye is van a papagájoknak más háziállatokkal szemben.

Milyen különös lény! Az embernek az a gondolata támad, hogy nem mozog esztelenül össze-vissza, mint a közönséges mikróba, hanem intelligenciával rendelkezik, mintha csak apró, eszes sárkány volna. Az egyik például ostorozza jobbra balra a körülötte lévő vörös vérsejteket; mintha csak tudatosan parazita kötéllel őket, igyekezvén beléjük hatolni, vagy tovagördíteni, vagy széjjelcsapni őket; a másik nekitámaszkodik egy vörösvérsejtnek és maga elött tolja, hogy a következő pillanatban otthagyja áldozatát és merészen belefurakodjék a vörös vérsejttömeg belsejébe… Bruce ujjongott örömében.

De soha sem sikerült egészséges kutyában vagy lóban, vagy szarvasmarhában megtalálnia ezeknek a különös lényeknek csak egyetlen egy példányát is. Másfelől azonban konstatálta, hogy minél betegebb az állat, annál nagyobb számban találhatók ezek az átkozott kígyócskák a vérükben olyannyira, hogy haldokló állatok vérében több ilyen bestia nyüzsgött, mint amennyi vörös vérsejt parazita kötéllel látható.

Rettenetes látvány!

De hogyan kerülnek ezek a trypanosomák a beteg állatból az egészségesbe! Mivel magyarázható mindez! Már új kísérleteket eszelt ki, amikor a hatóságok papilloma vakcina vírus visszahívása karja megint csak elért hozzá.

Talán az említettem orvosfőnök emlékezett meg róla ilyetén kellemes módon : tény az, hogy Bruce őrnagyorvost sürgősen Pietermaritzburgba végbélrák kahulugan át az ott fellépett tífuszjárvány leküzdésére.

III Alig öt hónappal munkájuk kezdete után, már hazatérőben voltak Pietermaritzburg felé, a 20 kilométer napi sebességgel vágtató ökrös fogaton. Új állomási helyén nekIlátott Bruce új feladatának és buzgón kezelgette a tífuszban megbetegedett katonákat; de miként ez szokása volt, parazita kötéllel amoralis lelkületének eleget téve — azon volt, hogy hivatalos idejéből jó csomót laboratóriumi kísérletek számára ellopjon; igaz, hogy laboratórium nem parazita kötéllel rendelkezésére.

Oda se neki! A hullaház egy sarkában berendezett valamit, amit laboratóriumnak nevezett el. És ott a boncterem émelyítő levegőjében dolgozgatott Bruce mester addig, míg maga is tífuszba nem esett, sőt majdnem bele is pusztult a betegségbe.

paraziták képekkel tünetekkel

Még nem volt egészen rendben, amikor máris új kiküldetést kapott; katonaorvosi minőségben kellett egy expedíciót kísérnie, amelynek az volt a feladata, hogy a dicsőséges királynő részére még néhány ezer négyszögkilométer területet szerezzen hogyan lehet megszökni. Látszólag vége szakadt kutatói tevékenységének, protektorai jól játszották kisded játékaikat — talán soha életében nem kerül újra abba a helyzetbe, hogy a nagana-betegség titkait tanulmányozza; mert alig hatolt az expedíció néhány száz kilométernyire a dzsungel belsejébe, a csapat összes lovai és öszvérei egyenként pusztultak el és az a pár ember, aki túlélte a fáradalmakat, haza kellett, hogy vánszorogjon rettenetes távolságon keresztül.

Alig néhányan tértek vissza és parazitaellenes cseppek delix f hazavánszorgó szomorú csapatban még Bruce volt a legerőteljesebb… Ce-ce-légy Így veszett kárba közel egy esztendő. De vajon ki törne pálcát Bruce parazita kötéllel ellenségeinek ténykedése felett; ki haragudnék felettes hatóságaira, hogy megint csak távol tartották a kutatástól, hisz annyira különbözött tőlük; meg aztán talán fölöttes hatóságai egyenesen féltek testi arányaitól, hatalmas bajuszától és marcona arckifejezésétől.

Az ő szemükben Bruce egyenesen a katonai pályára volt predesztinálva, nem pedig a kutatói mesterségre! De úgylátszik haragjuk lassanként elpárolgott, vagy talán Haly-Hutchinson megint rángatta a drótokat a távolból: tény az, hogy szeptemberében Bruce és felesége megint csak visszakerült Ubombóba azzal a céllal, hogy megfejti a lelkét foglalkoztató nagy kérdést.

Ki kell kutatnia, miként kerül a nagana a beteg állatból az egészségesbe.

És ekkor történt, hogy Bruce először életében követte pontosan a Th. Smith vágta ösvényt…Theobald Smithhez hasonlóan Szemölcsök a perineális régióban is nagy respektussal viselkedett a népies hiedelmek és babonák iránt.

Sokra becsülte a nép véleményét, annyival is inkább, mivel egész életében mentes volt saját személyében a tudományos babonáktól és hogyan lehet megszökni részegedett meg a nagy szavaktól. Mondom: respektálta a nép véleményét, de mindenek előtt és mindnek felett azon volt, hogy ezeket a hiedelmeket kísérletileg tanulmányozza!

Egyes szakértő európaiak azt mondták, hogy a cecelegyek okozói a naganának. Ezek a legyek megcsípik a háziállatot és valamilyen mérget oltanak beléjük. Másrészt tudós zulukaffer főnökök és varázslók nagyban erősítgették, hogy a nagana a vad útján kerül be a háziállatokba.

A vadbivalynak, a quaggának, a különböző antilopoknak váladékai fertőzik be a füvet és az itatókat és ily módon jut be a nagana háziállatainkba. De hogyan magyarázzátok azt, hogy képtelenek vagyunk állatainkat a cecelegyes vidéken keresztülhajtani anélkül, hogy meg ne kapják a betegséget? Bruce nyugodtan hallgatta a vitázókat, elhatározta, hogy saját tapasztalataiból győződik hogyan lehet megszökni arról, vajon melyik félnek van igaza.

Így történt, hogy jó, egészséges lovakat szerzett be és sűrű kanavász zsákkal kötvén be a szájukat és orrukat, megakadályozta, hogy parazita kötéllel legelhessenek és ihassanak; az így bezsákolt lovakat aztán lehajtotta a dombról a remekül díszlő, zöldellő mezőre, a mimózabozótok közelébe; s aztán ezen a mezőn tartotta őket órákon keresztül.